Forord

Som mor til en voksen handicappet er jeg ved at være rigtig træt…

Træt af politikere, der med flotte fine ord forsøger at forføre os alle til at tro, at de vil gøre noget godt for de handicappede i vores samfund.

De bruger timer på at udarbejde lange handleplaner og lovforslag. De skriver side op og side ned, om alt det, de vil gøre for de svagest stillede. Og de gør alt hvad de kan for at pakke lovforslagene ind i rundhåndede formuleringer – måske i den overbevisning, at vi er for dumme til at læse mellem linjerne

Med den ene hånd skriver de formuleringer, som

”et inkluderende samfund præget af mangfoldighed”

”ligeværdighed og respekt for forskellighed”

”en fælles indsats for at fjerne barrierer”

”lige deltagelse i fællesskabet”

”bedst mulige vilkår for at træffe beslutninger om eget liv”

”et samfund, hvor ansvar og muligheder balancerer”

 , mens de med den anden hånd giver accept til Kommunalt Enevælde…….

 

Derfor vil jeg, som indledning til denne Handicap Politiske Blog, blot sige

”Vi kan godt læse mellem linjerne, Kære Politikere”